Christelijke eenheid betekent : iedereen accepteren die in Christus Jezus is, toch?
“Een christen uit Nederland heeft veel meer gemeenschappelijk met een christen uit één of andere nomadenstam in Verweggistan, dan met zijn ongelovige buurman die in dezelfde auto rijdt en de kinderen naar dezelfde school doet…”

Met ongelovige mensen om ons heen deel je bijzaken, met een christen uit Verweggistan deel je het meest wezenlijke : geloof in zelfde God. Je bent kinderen van dezelfde Vader, bent beiden gered door dezelfde Christus, je leven wordt geleid door dezelfde Geest.

Toch?

En nog eentje om over na te denken :

“Christelijke eenheid negeert cultureel onderscheid

en heeft niets te maken met culturele overeenkomsten.”

We denken zondagavond met elkaar na over de eenheid in Christus en de daarbij horende vrijheid. En welke praktische gevolgen dat het heeft voor ons gemeente-zijn en lid zijn van de gemeente…

Welkom zondagavond als we verder lezen in Galaten 2.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11 7468 AA Enter
0547-381384 …