Tijdens dit concert zullen Gerald Troost en band de liedjes van de nieuwe cd Luid & duidelijk ‘live’ gaan uitvoeren. De liedjes van Gerald hebben al velen harten geraakt en de teksten hebben tijdens een concert nog veel meer impact!

Spreker Wim Hoddenbagh zal spreken over de blinde Bartimeus. Dwars door de schaamte en afkeurende reacties van de mensen om hem heen laat hij zich luid horen. Zijn nood is zo groot dat hij zijn kans wil pakken om Jezus te ontmoeten. De moed van de blinde Bartimeus is een inspiratie en voorbeeld voor gelovigen van deze tijd. Het programma zal warm en bemoedigend zijn en geschikt voor jong en oud.

Kaarten zijn te bestellen via www.zingenindekerk.nl

Tijdens het concert zal er een presentatie zijn over het werk van Kerk in Actie. Deze keer staat het thema ‘Noodhulp in Bangladesh en Nepal’ centraal. Wervelstormen zorgen voor alles verwoestende overstromingen in Bangladesh. Inmiddels zijn meer dan 42 miljoen mensen getroffen door overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Door de klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Bij zo’n ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp? Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijke noodhulp netwerk ACT Alliance om lokale partner kerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.

We collecteren voor dit doel en roepen mensen op om donateur te worden. Mensen die hieraan gehoor geven ontvangen als welkomstcadeau 2 cd’s van Gerald Troost.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384