Zondagmorgen hebben we 1 dopeling. De max is 4 dopelingen per dienst, om het organisatorisch allemaal behapbaar te houden. Maar stel dat we 3000 dopelingen zouden hebben? En stel dat Petrus predikant zou zijn in Gereformeerd Enter? Dan zouden we meer dan een paar problemen hebben…

Want hoe weet Petrus of alle ouders belijdenis hebben gedaan? Is Petrus ook voor de volwassendoop? Is met iedereen een doopgesprek gevoerd? Worden ze ook allemaal lid van onze kerk? Doen ze nog belijdenis? En kan dat organisatorisch allemaal wel? Tja, 4 dopelingen per dienst wordt wel een heel lang verhaal. Dat zouden dan 750 diensten zijn. En verdeeld over de 5 kerken in Enter – het is toch één en dezelfde doop? – nog steeds 150 diensten. Je moet er niet aan denken, 150 zondagen van die lange doopdiensten.

En 3000 tegelijk? Weet je hoe lang die kerkdienst dan gaat duren? En hoe doen we dat organisatorisch, met handen geven, koffie drinken, crèche, kindernevendienst, etc. En wat zullen de gemeenteleden daar van vinden? Er is nu soms al gemopper over een te lange dienst als het iets langer dan een uur of vijf kwartier is…

Nee Petrus, dat kan echt niet! Werk van Gods Geest? God, dit kan niet. Niet in Enter! Daar zouden we de hele dag, misschien wel dagenlang, mee bezig zijn. Geest, stop maar! Dit is veels te veel van het goede voor Gereformeerd Enter.

Als we realistisch zijn, dan is het krachtige werk van de Geest zoals we dat zondagmorgen lezen in Handelingen 2:37-47 op dit moment onmogelijk in Enter. Hoewel velen er om bidden, zijn er ook veel anderen die dit helemaal niet zien zitten. Want het stopt niet met die 3000 dopelingen. Reken maar uit : duizenden, in elk geval honderden extra kerkgangers, dat zullen in de toekomst nog meer doopdiensten betekenen. Er komen veel meer avondmaalvierders bij, dus die diensten zullen ook nog veel langer gaan worden. En ze moeten ook nog wel belijdenis doen, en dat zijn vaak ook niet de kortste diensten. En wie gaan ze allemaal bezoeken? De ouderlingen? We hebben al een lastig te vervullen vacature! De wijkteams? Ze zien ons aankomen…

Zo is er een hemels dilemma ontstaan rondom Gereformeerd Enter. Wat moet God met ons?

Nou, Petrus zou net als toen ook nu preken en zeggen : bekeer u!

Want in de kern is het probleem van Enter ook het probleem van Jeruzalem op die Pinksterdag. Het ging best wel lekker, de vrede was getekend, de onrust veroorzaakt door Jezus was een vroege dood gestorven en nu waren duizenden bijeen in Jeruzalem voor een religieus feest. Geweldig! Allemaal vrome gelovigen uit de toenmalige wereld die dachten goed bezig te zijn. Gelovigen die zich heel prettig voelden in hun religieuze systeem van regels, structuren en gewoonten. Totdat de Geest wordt uitgestort en Petrus gaat preken. Hun wereld wordt op z’n kop gezet. Bekeer u?! Wie?! Zij?! “En toen ze dit hoorden werden ze diep geraakt in het hart…” Ben jij al bekeerd? Diep geraakt in je hart? Ben jij al behouden uit het verkeerde geslacht, waar Petrus het over heeft?

We lezen zondagmorgen Handelingen 2:37-47, met de focus op de verzen 37-41. Wat is daar gebeurd en wat moeten wij daar nu mee in Gods naam?

Er is crèche voor de allerkleinsten in de kelder van Ons Centrum, er is kinderkerk voor de kinderen en na afloop is er koffiedrinken in Ons Centrum. Iedereen is van harte welkom!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384