We willen als WIJ de gemeente meenemen in onze droom en de betrokkenheid van de gemeente op het jeugdwerk vergroten. Onze droom hebben we verwoordt in een missie en speerpunten :

Missie

Om de jeugd

  1. te helpen groeien in het geloof,
  2. ze te laten zien en merken wat het is om te leven vanuit de relatie met Jezus,
  3. om samen een kerk te zijn die bruist van leven en plezier.

Kinderen moeten niets, het is onze verantwoordelijkheid…

Speerpunten

We willen het jeugdwerk binnen onze gemeente de komende jaren twee speerpunten geven :
Enerzijds is het de doelstelling om een doorlopende lijn te creëren in het aanbod, van crèche tot belijdeniscatechisatie.
Anderzijds is het de doelstelling om de ouders van onze kinderen en jongeren te helpen hun doopbelofte gestand te doen. Zij hebben immers vaak een doorslaggevende rol in het wel of niet deelnemen van jongeren aan activiteiten door de kerk georganiseerd.
We zijn heel blij en dankbaar met alles wat er nu al is, maar goed kan altijd beter.
Om nog meer smaak aan het jeugdwerk te geven, hebben we smaakmakers nodig.
Om wat nog niet goed gaat, goed te maken;  en wat goed gaat, nog beter te maken.
Concreet denken we dan aan het teruglopend ledenaantal van de club, het gebrek aan Bijbelkennis bij jongeren, de wens om meer uit de kindernevendienst te halen en het lange termijn succes van Follow Me behouden door een goed voortraject.
In dit proces worden we begeleid door Lucré, een deskundige op het gebied van kinderwerk.
Zij heeft ons verschillende dingen voorgehouden die ons heel erg aanspraken.

86% van de christenen kiest voor het 15e levensjaar wel of niet de rest van zijn leven bij Jezus te willen horen, 10% tussen 15 en 35 jaar, 4% na 35 jaar. Het beslismoment ligt bij de meesten rond 12 jaar. Daarom is het van groot belang om in te zetten op een nieuwe generatie, daar de tijd en prioriteit aan te geven. Hoe jonger je begint, hoe beter : een kind van 7 jaar heeft de ‘rugzak’ al voor 80% (!) gevuld…

Waarom zijn ouderen altijd de norm in de kerk, als Jezus kinderen als norm stelt? Kinderen hebben bij Jezus dezelfde rechten, maar is dat bij ons in de kerk ook?
Als we de kinderen hebben, hebben we de toekomst, zij zijn de kerk van vandaag, niet van morgen. Waarom lijken McDonald/CocaCola met de marketingfocus op kinderen het beter te begrijpen dan de kerk? Kinderen zijn het best bereikbaar, maar ze zijn ook het slechtst bereikt in de kerk…

Maak het verschil, vul het emotionele gat bij kinderen voordat het wordt gevuld met surrogaat rommel.
We hebben goud in handen, beseffen we dat? En willen we daar iets moois mee doen?

Als WIJ willen we de gemeente enthousiasmeren om meer samen de schouders onder het jeugdwerk te zetten, samen de verantwoordelijkheid te nemen. We willen bruggen slaan tussen generaties in het jeugdwerk, inter-generatief. Waarom zouden alleen maar jonge mensen actief zijn in het jeugdwerk? Ouderen hebben juist de nodige levenswijsheid en ervaring in de omgang met God. We willen de eilandjescultuur loslaten en meer kerk zijn met elkaar. Dammetjes en bruggetjes bouwen en alles met z’n allen doen.

Beseffen we hoe gezegend we als gemeente zijn, zien we met elkaar het belang van goed kinderwerk? Samen de schouders er onder zetten, vergroot ook nog eens de saamhorigheid binnen de gemeente.

Concrete veranderingen jeugdwerk en wat/wie we nodig hebben

We willen meer inhoud geven aan de crèche/peuterkerk, verdieping van de kinderkerk, eerder starten met de club, de basiscatechese On Track aanbieden vanaf groep 7 en de mentorcatechese Follow Me vanaf klas 2.
Eerder mentorcatechese Follow Me : oudere jongeren van de huidige club hebben behoefte aan verdieping, die is er op Follow Me. Een verdiepende inleiding door de dominee en daarna het gesprek in de mentorgroep worden gewaardeerd door de jongeren.
Basiscatechese On Track : op speelse wijze Bijbelkennis en de rode draad uit de Bijbel overdragen aan de tieners met ook veel gezelligheid en het wennen aan het geloofsgesprek voeren, praten over het geloof.

Eerder starten met club : we dichten het gat in de doorlopende lijn van het jeugdwerk doordeweeks. Zodat jongeren ook makkelijker instromen bij de basis- en mentorcatechese op latere leeftijd.
Maar op de club is het ook minder praten en meer doen, meer handen(doen) en hart(ervaren) dan hoofd(weten) en hart (ervaren) (zoals vaak bij de kinderkerk). Dus juist ook voor die kinderen voor wie de kinderkerk veels te cognitief/praten/denken is.

Maar ook investeren in christelijke vriendschappen omdat vrienden later heel belangrijk zijn om wel/niet te blijven geloven/naar de kerk te gaan. Maar vooral willen we de kinderen vasthouden/eerder binden aan de familie van God, zodat ze als tiener makkelijker instromen bij de basis- en mentorcatechese.

Verdieping kinderkerk : meer hoofd en hart, meer weten en ervaren, dan op de club.

Inhoud geven aan crèche/peuterkerk : baby’s en peuters scheiden in twee groepen, en de peuters al een programma aanbieden.

Hiervoor hebben we enthousiaste, pure mensen nodig. Durf je kwetsbaar te zijn met jongeren?

Kinderen gaan voor 30% naar een club vanwege het clubprogramma, voor 70% vanwege de leiding.

Wie wil helpen om de jeugd te helpen groeien in het geloof, ze te laten zien en merken wat het is om te leven vanuit de relatie met Jezus, om samen een kerk te zijn die bruist van leven en plezier?!

Mail je keuze z.s.m. naar dominee Floris den Oudsten.

Binnen 1 of 2 weken wordt er contact opgenomen.

Opgaveformulier jeugdwerk

Je kunt je hier online opgeven

Of onderstaand printen  en inleveren bij dominee Floris.

Ik wil graag meehelpen bij : …

Crèche (0-1,5 jaar)
Peuterkerk (1,5-3 jaar)

Kinderkerk (4-12 jaar)

Club (groep 3-6)

Basiscatechese On Track (groep 7-klas 1)

Mentorcatechese Follow Me (klas 2-20 jaar)

Bidden voor de jeugd en bovenstaande jeugdwerk

 

Naam ……………………………………………………………………………………….

Adres………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer………………………… Emailadres………………………………….

Overige opmerkingen………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…