Zondagmorgen werd de doop bediend, vertelde Ellis Getkate over haar reis naar Ethiopië en dachten we na over onze werktitels ‘heiligen en dienstknechten’. Hieronder een uitgebreide samenvatting. Voor de hele dienst/preek verwijzen we naar www.gereformeerdekerkenter.nl

De brief aan de gemeente in Filippi wordt wel de meest vriendelijke brief van Paulus genoemd. Er is een heel bijzondere vriendschapsband tussen Paulus en de gemeente in Filippi en Paulus schrijft deze brief om de christenen in Filippi te bemoedigen. Is dat nodig dan? Ja! Paulus zat namelijk in gevangenis… Dat is geen pretje. Daar zit je niet om je straf uit te zitten, maar het is wachten op je veroordeling. En de Filippenzen hadden dat gehoord en waren in verwarring. Stel je voor, Paulus die de gemeente had gesticht, ze had verteld over Jezus. Die Paulus, hun Paulus, die zat in de gevangenis. Als je inspirator in de gevangenis zit, misschien al spoedig wordt gedood, dan ben je bang. Net zoals de discipelen bij de gevangenneming van Jezus ook wanhopig en bang waren, of de gemeente in Jeruzalem toen Petrus in de gevangenis was gegooid door Herodes. En dan kwam er nog bij dat de Filippenzen zelf werden vervolgd omdat ze in Jezus geloofden. Paulus zit in de gevangenis, de Filippenzen zijn in verwarring en ze worden vervolgd. We lezen Filippenzen 1 : 1-11

Vanmorgen zijn we begonnen met lezen in de brief van twee dienstknechten, slaven, van Jezus Christus : Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus. Paulus en Timotheus, twee mannen die volkomen toegewijd aan Jezus Christus leven en werken. En dat roept de vraag op : ben jij een dienstknecht, dien jij God, staat jouw leven onder gezag/macht van Jezus Christus, heeft God het voor het zeggen in jouw leven, is Hij jouw meester en ben jij zijn leerling?

En dan lezen we verder : aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Is die brief ook voor ons? Zijn wij heiligen hier in Enter? Vanmorgen zijn er gasten in ons midden, zouden ze in ons midden denken/willen : dat wil ik ook! Hier wil ik bij horen!

Heilig, ik? Je moest eens weten… En toch : aan al de heiligen in Christus Jezus, allen, niemand uitgezonderd, iedereen. Dat ben je in/door Christus Jezus, door het geloof in God.

Ik heb hier een briefje van 50 euro. Wie zou dat willen hebben? Iedereen wel. En als ik het verfrommel? Nog steeds iedereen. En als ik er op stamp? Nog steeds iedereen. Zoals het briefje evenveel waard is, zo wij ook als mensen. Je bent en blijft van waarde in Gods ogen. (luister voor de uitgebreide uitleg de preek na). Jij bent dus heilig, in Christus, als God dat zegt. De vervolgvraag is of je er naar leeft… Maar je mag het niet omdraaien: je leeft er niet naar, dus je bent daarom ook niet een heilige. Een koningskind is prins, als de prins zich niet koninklijk gedraagt, is hij geen prins-af. Jouw identiteit als heilige wordt niet bepaald door wat je doet, maar door wie je bent. Als je hoort bij gemeente van Jezus Christus, of vanmorgen besluit er bij te willen horen, dan ben je heilig Dan ben je als individu onderdeel van gemeenschap der heiligen, van die allen. Allen zijn heiligen in Christus Jezus door de liefdesrelatie met Jezus. Los daarvan worden ‘opzieners en diakenen’ genoemd. De kerkenraad en dominees zijn dus niet supergelovigen ofzo, NEE, allen zijn heilig. Dus kijk maar rond, weet niet of het als trouw gemeentelid of gast was opgevallen: allemaal heiligen! Als God zegt : ik wil met jou! Wil jij dan met mij? JA, dan ben je heilig in Christus Jezus.

Dat is wel heel makkelijk, te makkelijk? Het klopt ook niet: als je jezelf goed kent, maar zeker als je zojuist vooral naar anderen keek… Daarom: laat de gezindheid van Christus in u zijn die zei : oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. In het doopgesprek hadden we het over de waarde van de kinderdoop : iedereen telt mee, ook adoptiekinderen, gehandicapten, … Iedereen is even heilig in Christus Jezus, los van wat je doet in de gemeente. Als je dat niet meemaakt, makkelijk denkt te weten hoe het allemaal zit, dan kijk je niet zoals God… Nogmaals: je bent niet heilig vanwege wat je doet, maar wie je bent, hoe God naar je kijkt…in Jezus Christus. Christelijk geloof gaat over wat God voor ons wil, niet wat God van ons wil. Christelijk geloof gaat niet over netjes leven, dat proberen de meeste mensen te doen. Christelijk geloof gaat niet over regeltjes, geen afstand doen van dingen die je leuk vindt, niet met de grootste weerzin dingen doen waarvan je denkt dat God het van je wil, maar jij absoluut niet. Christelijk geloof gaat over het openstaan voor wat God kwijt wil aan ons, het deksel eraf halen. Wil jij Gods heilige zijn? Wil jij Gods beloften ontvangen en openen en gebruiken? Kan God aan ons kwijt wat Hij eerder allemaal al aan zijn Zoon Jezus gaf?

Paulus is duidelijk aan het begin van de brief: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus Je zou er zomaar over heen lezen, maar dan zou je Paulus nooit begrijpen. Gods genade is een bron, zijn vrede/sjaloom die alle verstand te boven gaat de daaruit voortvloeiende stroom. Hoe bevrijdend: niet hoe wij kijken, maar hoe God kijkt, vol genade en vrede die Hij kwijt wil aan ons allen. We hoeven kerk niet op te delen: grote zondaars, middelmatige zondaars, kleine zondaars, … NEE, Paulus spreekt allen aan, iedereen mag zich aangesproken weten, los van wie je denkt te zijn of wat je hebt gedaan! Genade en vrede ook voor jou…heb je het door?! Er is geen enkele beperking in het aanbod van genade… Genade, mercy (niet krijgen, wat je wel verdiend hebt, dood) en grace (wel krijgen, wat je niet verdiend hebt, leven). God heeft ons alles al gegeven voordat wij iets konden doen, toen Jezus riep : het is volbracht! Niet altijd voelbaar, maar dat ligt dan meer aan ons als ontvangers, dan aan de hemelse Gever…

Er is een heel bijzondere band tussen Paulus en Filippenzen. Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hij dankt in brief veel, met grote blijdschap, vanwege hun betrokkenheid bij/dienst aan het Evangelie! Over Bijbelse onderwijs over bidden en danken later meer. Voor nu: het vele en intense danken van Paulus vergeleken met ons gebedsleven voor anderen? Denk komende weken eens na over jouw gebedsleven om dat t.z.t. naast Bijbel te leggen. Ik dankte en bad afgelopen jaar in elk geval minder dan Paulus…  Voor mij is het een aansporing, hopelijk ook voor u, om te blijven danken en bidden : telkens, altijd, overal…

Basis voor Paulus’s blijdschap is zijn relatie met God : mijn God, persoonlijker kan niet. Door die intieme relatie met zijn God, dankt hij met blijdschap, in vertrouwen op goede afloop. Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Paulus dankt niet in onzekerheid, naar het leven kijkend alsof God niet bestaat, maar vol vertrouwen dat Hij die het goede werk begonnen is het ook zal voltooien. Vaak moeilijk om vol vertrouwen te danken als het jezelf betreft, maar er zijn toch genoeg voorbeelden van mensen die weer aanhaken, instromen, na jaren afwezigheid weer hun plek innemen…Hou vol! Paulus dankt vanwege levensveranderende werk van Jezus, ook voor werk nog lang niet voltooid is. Vol geloof, zeker weten, vast vertrouwen, dat God afmaakt waar Hij mee begonnen is. Onderweg kan er dan van alles gebeuren, waardoor je denkt : het wordt niets. Dat hoef je Paulus niet uit te leggen: gevangene vanwege geloof in Christus Jezus, christenen die tegen hem zijn.

Overdrijft Paulus door te danken, terwijl het nog niet voltooid is? Nee hij heeft een getuige, namelijk God is zijn getuige, is er bij in zijn hart, leeft met open hart voor God. Als je zo leeft, dat is toch geweldig?! Dat is volgens mij aanwijzing hoe gebedsleven idealiter er uit moet zien: telkens God als getuige weten, bij alles wat je denkt, zegt en doet, dat je geen geheimen hebt voor Hem

Daarna pas gaat Paulus bidden, heiligen zijn dus niet perfect…er is nog genoeg te bidden. Paulus kon danken, ondanks dat God nog niet alles voltooid had wat hij was begonnen, daarom nu ook bidden.

Dat liefde nog overvloediger wordt, in kennis/inzicht en alle fijngevoeligheid. Zoals in meerdere brieven ziet Paulus de liefde bedreigd. Er is liefde, die moet net als genade en vrede, vermeerderd worden, overvloediger worden. Aanwezige liefde moet verder worden ont-vouwd, moet in omvang, diepte en kwaliteit toenemen: Liefde in kennis/inzicht en alle fijngevoeligheid, aanvoelen van personen/dingen, goed inschatten. In alles moet liefde bepalend/doorslaggevend zijn, om te bepalen waar het op aankomt in leven met God. 1 Korinte 13 !!! Liefde, ook als het soms knettert binnen Gods huisgezin, in relaties, in relatie met God… Steeds overvloedigere liefde heeft doel om te onderscheiden het wezenlijke/waar het op aankomt: Leven als heilige, in dienst van God, als dienstknecht, vrucht dragen. Zonder aanstoot te geven, oprecht zijn…Vruchten van gerechtigheid, tot eer en heerlijkheid van God. Hoe zit het met onze vruchten? Kunnen anderen aan ons vruchten van bekering/gerechtigheid zien? Zijn er in maanden die zijn verstreken goede vruchten te bekennen? Of plukken anderen nog steeds wrange vruchten van ons leven? Vruchten op dag van Christus, in toekomst, mogen we naar toe groeien! Rest van je leven, vandaag beginnen.

Heiligen, kinderen van God, leef met zijn genade en vrede. Besef dat je in Gods ogen van onschatbare waarde bent, veel meer dan briefje van 50 euro. Dank vol vertrouwen omdat God niet stopt totdat alles is voltooid waar Hij mee begon. Bid dat liefde nog veel meer mag groeien. En besef : God is geen kraan die je kan aan en uitzetten, maar is een bron die maar 1 ding doet: water geven. Laat eens tot je door dringen hoeveel Jezus van je houdt!

Genade en vrede die wordt toegezegd is misschien lastig, abstract, cliché. Denk de komende tijd bij opendoen van kraan aan Gods liefde, danken omdat God maar door en door en door gaat met jou liefhebben. Dat kunnen we niet alleen, God moet ons leren om te geloven, hopen, bovenal liefhebben door zijn kracht in Christus Jezus.

Beluister hieronder de dienst.

      2018-05-13%20Ochtenddienst%20(doopdienst)%20Ds.%20Den%20Oudsten