Hoe belangrijk is Bijbelkennis? Voor een christen, in het bijzonder voor kerkenraadsleden? Laten we niet te snel vergoelijkend ‘nee hoor’ zeggen. Want Bijbelkennis kan je namelijk tot een nog betere ambtsdrager maken… En tot een nog betere christen…

Petrus schrijft in zijn brief : “wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, woorden van de profeten waarop ons vertrouwen alleen maar is toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die schijnt in een donkere ruimte.

Met de kinderen gaan we dan eerst maar eens bekijken hoe belangrijk een lamp in een donkere ruimte is. Benieuwd wie van de kinderen in het luik voor in de kerk durf te gaan, met een lamp in de donkere ruimte onder de vloer…

Iedereen van harte welkom in deze dienst waarin we afscheid nemen van ambtsdragers en nieuwe ambtsdragers bevestigen. Een extra goede reden om naar de kerk te komen. Als blijk van waardering voor wat de vertrekkende ambtsdragers hebben gedaan voor de kerk én als welkom en ondersteuning voor de aantredende ambtsdragers. Na afloop is er in Ons Centrum gelegenheid om de vertrekkende en komende ambtsdragers een hand te geven onder het genot van koffie, thee, water of limonade.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 
 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11
7468 AA Enter
0547-381384