Overal in het Romeinse Rijk stonden beelden van de keizer, als herinnering aan the man, de grote man in Rome. Tegelijk ook herinnering aan de man die belasting int, vrijheid strijders doodt, cultuur bedreigt -> dood! Het beeld als herinnering aan, vertegenwoordiging van de macht van een mens ver weg, met macht dichtbij. Niemand kon om deze beelden heen: wie je ook bent, waar je ook leeft, wat je ook doet: vergeet de keizer in Rome niet! Hij is de enige en echte machthebber, eindbaas van het grote Romeinse Rijk. Ook al had jij de keizer nooit gezien, het beeld verwees naar de realiteit/werkelijkheid die je leven bepaalde. Dat is the man die over ons heerst, die vrede en gerechtigheid heeft gebracht of had willen brengen.

Vandaag de dag worden er nog steeds beelden opgericht van machthebbers, dictators : Saddam. Het omhalen van het beeld van Saddam zegt veel. Het is niet slechts het beeld, maar de bevestiging en herinnering aan de macht van deze man, daarom weg met hem, met de herinneringen, met het beeld wat hem vertegenwoordigde, aan hem herinnert.

In het Johannesevangelie, op vrijdag, de zesde dag van de week, zei Pilatus : zie de mens! De mens die op de zesde dag van de week werd geschapen, naar Gods beeld. God, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, wil dat wij Hem nooit vergeten. Als bevestiging en herinnering plaatst God een beeld in zijn wereld, schiep God de mens naar zijn beeld. Als herinnering aan, vertegenwoordiging van Gods macht op aarde. Wij zijn allemaal beelden, herinneringen aan God, het origineel naar wiens beeld we zijn geschapen, Wij zijn vertegenwoordiging van de macht van God die vaak ver weg en onzichtbaar lijkt, maar met zijn macht dichtbij is, dóór ons zijn wil laat geschieden op aarde, zoals nu al in de hemel geschiedt. Toen, op de zesde dag van de scheppingsweek, zei God als het ware : zie de mens. De mens, waardoor God zijn wereld regeert, want de mens kreeg de opdracht om te heersen, in Gods naam leiding te nemen, om Gods wil te laten geschieden op aarde zoals in de hemel. Wij leven niet toevallig, ons leven is niet één groot feest, ons leven heeft een doel. Wij zijn allemaal door God als mens naar zijn beeld geschapen en in zijn schepping geplaatst. Levende beelden die God vertegenwoordigen op aarde waardoor God kan regeren over zijn schepping. Omdat wij die in Gods naam bebouwen en bewaren, om Gods wil op aarde te doen. Levende beelden die de mens herinneren aan God onze Schepper, zijn liefde voor zijn schepping. En God schiep de mens naar zijn beeld op vrijdag…, daarmee werd het een Goede Vrijdag.

In begin van het Johannesevangelie lezen we dat het Woord is vlees/mens geworden, niet een beeld of herinnering, maar God zelf werd mens, heeft onder ons gewoond. Op deze vrijdag, net als op die zesde scheppingsdag, klinkt het weer : zie de mens! Deze Mens, ware beeld van God, God zelf, werd mens, heeft ons God doen leren kennen. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. (…) Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Maar wereld en zijnen wilden Hem niet, niet bij zijn geboorte en niet bij zijn dood : Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. (…….) Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig Hem, Kruisig Hem!

Hoe Pilatus ook benadrukt dat Jezus in zijn ogen onschuldig is, de joden denken daar anders over : Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt : godslastering

Pilatus wordt nog meer bevreesd : is Jezus de Zoon van God, de eretitel voor de keizer…?! Stel dat ze later in Rome zeggen: zoon van God, koning van de joden, en die heb jij laten gaan?! De Joden zien hoe ze Pilatus kunnen chanteren : Pilatus, denk aan je toekomst… Pilatus laat zich chanteren, i.p.v. voor zijn zaak te staan en te zeggen : Jezus is onschuldig en ik ben hier de baas. Pilatus probeert nog het machtspelletje met Jezus te spelen, maar Jezus staat wel voor zijn zaak, trapt er niet in en dan staat Pilatus met lege handen, moet hij macht uit handen geven. Jezus : jij macht? Die heb je van boven gekregen. God heeft alle macht, zelfs macht om Pilatus te gebruiken in goddelijke plan, aanwijzen van the man

Van toen af probeerde Pilatus Jezus los te laten, Jezus moest vrij, maar hoe…hij staat met de rug tegen de muur. Pilatus leek een onschuldig wedstrijd te fluiten, maar verliest grip op de wedstrijd …er ontstaat weer chaos! Dan wordt Pilatus speelbal van de joden die door hebben dat ze Pilatus aan het lijntje hebben. Als je deze loslaat dan ben je geen vriend meer van keizer Pilatus heeft geen karakter, spreekt als rechter geen recht, gooit al zijn principes over boord. Groot onrecht : alsof na een beslissende wedstrijd, die je wint met 5-0, de scheids daar 0-5 van maakt, uit angst… Hij had Jezus gewoon moeten vrijspreken, naar waarheid moeten handelen. Maar hij redt zijn eigen hachje ten koste van onschuldige Jezus die hij onschuldig ter dood veroordeelt. Maar dan verlies je echt alles, als je bewust een onschuldige ter dood veroordeelt…

Lijken wij op Pilatus?
Een onschuldige geselen, kapot maken, uit angst, om je eigen hachje te redden. Hoe ga jij op je werk om met je medemens? Pleeg je uit angst voor je eigen baan karaktermoord? Sneuvelt bij jou de waarheid ook als eerste als er tegenstand komt? Angst is en blijft slechte raadgever, je gevoel volgen kan dodelijk zijn. Gaan we machtspelletjes spelen? Jij weet dat ik jou kan maken of breken? Zijn wij te chanteren? Of staan we voor onze zaak, welke consequenties dat ook heeft, ook verliezen? Pilatus wilde Jezus loslaten, maar stopten toen de joden hem gingen chanteren… ‘als… dan…’

Lijken wij op de joden?

Wij hebben onze eigen regels, totaal niet belangrijk of ander wel/niet schuldig is. Volgens je eigen wetjes en regeltjes de ander kapot maken, laten kapot maken, ongenadig, een onschuldige laten doden, karaktermoord laten plegen, zelf schone handen houden? Chanteren wij anderen. Als… dan…

De Joden en Pilatus kunnen niet met en niet zonder elkaar. De Joden hebben Pilatus nodig om Jezus te doden. Pilatus heeft de Joden nodig om geen problemen met zijn baas in Rome te krijgen. Zoals in onze wereld we ook elkaar te vriend houden, om de lieve vrede wil dingen doen of dingen laten gebeuren, in het groot en in het klein. De mens wordt niet meer gezien, verdwijnt achter de regeltjes en wetjes, die moordend zijn. De mens wordt speelbal van bange mensen die geen besluiten durven te nemen op grond van recht : Syrië. In die wereld horen we : zie de Mens!

Jezus, onze Heer en Heiland die in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, en deed zijn mond niet open. Hij werd gebonden – om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis – om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten’ – opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’

Daarmee is de weegschaal definitief doorgeslagen. Daardoor mogen wij, beelddragers van God, de beker van God aanpakken. Niet de beker van oordeel, maar van genade, omdat Jezus voor ons de beker van het oordeel leeggedronken heeft mogen wij de volle beker van Gods liefde en genade aanpakken.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

 

Pilatus roept : Zie, de mens! Het roept herinnering op aan de mens die werd geschapen, naar Gods beeld. God, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, wil dat wij Hem nooit vergeten. Als bevestiging en herinnering plaatst God een beeld in zijn wereld, schiep God de mens naar zijn beeld. Als herinnering aan, vertegenwoordiging van Gods macht op aarde. Wij zijn allemaal beelden, herinneringen aan God, het origineel naar wiens beeld we zijn geschapen, Wij zijn vertegenwoordiging van de macht van God die vaak ver weg en onzichtbaar lijkt, maar met macht dichtbij is, dóór ons zijn wil laat geschieden op aarde, zoals nu al in hemel geschiedt. De mens, waardoor God zijn wereld regeert, want de mens kreeg de opdracht om te heersen, in Gods naam leiding te nemen, om Gods wil te laten geschieden op aarde zoals in de hemel. Wij leven niet toevallig, ons leven is niet één groot feest, ons leven heeft een doel. Wij zijn allemaal door God als mens naar zijn beeld geschapen en in zijn schepping geplaatst. Levende beelden die God vertegenwoordigen op aarde waardoor God kan regeren over zijn schepping. Omdat wij die in Gods naam bebouwen en bewaren, om Gods wil op aarde te doen. Levende beelden die mens herinneren aan God onze Schepper, zijn liefde voor zijn schepping.

Pilatus probeert het nog één keer: Zie, uw koning!

God hoe onzichtbaar misschien heeft alle macht: nadat Pilatus Jezus als de mens aanwijst, the man, verhoogt Pilatus onbewust Jezus nu als koning. Jezus als Koning die van God alle macht gekregen heeft in hemel en op aarde. Wie is Jezus ? : misdadiger/levensgevaarlijke gek óf Zoon van God; leugen óf waarheid… Heiden en jood hebben leugen liever dan waarheid, omdat anders hun eigen leventje er aan zou gaan. Ongelofelijk wat er gebeurt als God in de wereld komt :  wereld, jood en heiden, kerkganger en atheïst, haten Gods zoon, geloven liever in hun eigen waarheid van eigen wijsheid, dan in Gods waarheid. Ze leven liever in hun eigen koninkrijk waar ze zelf koning kunnen blijven, dan Gods Koninkrijk met Koning Jezus.

Joden: Kruisig Hem! Pilatus: Uw Koning kruisigen? Maar joden maken het alleen maar erger: wij hebben geen koning dan de keizer. Alsof F-side Ajax-shirts/vlaggen verbranden, met Feyenoord spullen clublied zingen : onvoorstelbaar! Hier verklaren ze het Jodendom failliet, de oude Joodse droom van Gods Koninkrijk wordt een nachtmerrie. Geen andere koning dan de keizer… Ze leveren zich vrijwillig uit aan de grootste vijand, de keizer van Rome… Duizenden jaren van geloven in God als Koning, in de beloofde Messias die Gods Koninkrijk zou realiseren, het verzet tegen alle heersers die zich als God waanden. In het uur van de waarheid gaat het allemaal overboord om die Jezus het zwijgen op te leggen… De Joden roepen NIET: geen andere koning dan God. Maar ze verkopen hun eerstegeboorterecht voor  een bord keizerlijke soep. Hoe zullen deze joden ooit nog de koningspsalmen kunnen zingen in de tempel?! Geprezen zij de Heer mijn Koning (ps.31:17)/Gezegend zij de grote Koning die tot ons komt in Heeren naam (ps.118:9)

En wij….is Jezus jouw Koning?

Als Jezus niet je koning is, wie dan wel? Dan ben je overgeleverd aan wreedaards zoals keizer… De ‘keizer’ is er vandaag in vele vormen, religieus en a-religieus. Religieuze systemen zoals ongenadige uitleg van uitverkiezing, a-religieuze systemen van geld, seks, macht, schone schijn, pakken wat je pakken kan, verslavingen.

Is Jezus voor jou the man, de Man die het verschil maakt in jouw leven of bepalen mensen ons leven? Bepalen mensen vol ongenade en leugen ons leven, die zich laten leiden door hun gevoel, eigen wetjes, of de Mens die ons God verklaart, vol genade en waarheid, die zich laat leiden door liefde? Pure liefde, die om ons zondaren te bevrijden, zo zwaar wou lijden? Zien anderen in ons, hoe verwrongen ook, het Origineel naar wiens beeld we zijn geschapen? Herinneren wij anderen door onze manier van leven aan de God van liefde? Vertegenwoordigen wij de Machthebber van hemel en aarde, geschiedt Gods wil door ons heen? Als de Mens opstaat, ons God verklaart, de Koning ons leven wil regeren, wat is dan onze reactie? Kruisig Hem? Of wijden wij Hem ons hart?

Op wie lijken wij?

Lijken wij op Pilatus?

Een onschuldige geselen, kapot maken, uit angst, om je eigen hachje te redden. Hoe ga jij op je werk om met je medemens? Pleeg je uit angst voor je eigen baan karaktermoord? Alles ten koste van de waarheid, waarbij je te laat ontdekt dat  het spelletje met de waarheid niet onschuldig is. Sneuvelt bij jou de waarheid ook als eerste als er tegenstand komt? Bevreesd: door halfslachtigheid en onverschilligheid geen andere keus hebben dan doormodderen, in web van leugens gevangen, over lijken moeten  gaan, van leugen tot leugen, om eigen hachje te redden. Angst is en blijft slechte raadgever, je gevoel volgen kan dodelijk zijn. Gaan we machtspelletjes spelen? Jij weet dat ik jou kan maken of breken? Zijn wij te chanteren? Of staan we voor onze zaak, welke consequenties dat ook heeft, ook verliezen? Pilatus wilde Jezus loslaten, maar stopten toen de joden hem gingen chanteren… ‘als… dan…’

Lijken wij op de joden?
W
ij hebben onze eigen regels, totaal niet belangrijk of ander wel/niet schuldig is. Volgens je eigen wetjes en regeltjes de ander kapot maken, laten kapot maken, ongenadig, een onschuldige laten doden, karaktermoord laten plegen, zelf schone handen houden? Chanteren wij anderen. Als… dan… Liever keizer dan Koning Jezus, wetten belangrijker dan de mens, de Mens? Zelfverzekerd om orde op zaken te stellen, waarbij we de puinhoop alleen maar groter maken, gevangen in eigen ongenadige regels, als zogenaamde dienaars van God ons uitleveren aan Gods tegenstander.

Joden en Pilatus kunnen niet met en niet zonder elkaar. De Joden hebben Pilatus nodig om Jezus te doden. Pilatus heeft de Joden nodig om geen problemen met zijn baas in Rome te krijgen. Zoals in onze wereld we ook elkaar te vriend houden, om de lieve vrede wil dingen doen of dingen laten gebeuren, in het groot en in het klein. De mens wordt niet meer gezien, verdwijnt achter de regeltjes en wetjes, die moordend zijn. De mens wordt speelbal van bange mensen die geen besluiten durven te nemen op grond van recht : Syrië

Of lijken wij op Jezus?
Zwijgend, tot in dood bezig met Gods liefde te verklaren in wereld die van God los lijkt
Waar de onschuldige eerst werd gemarteld, wordt de onschuldige tot slot overgeleverd om te kruisigen. Opgeofferd uit angst voor wat mensen zouden gaan zeggen. Waar Jezus, de Mens en Koning, kwam om ons God te verklaren, om ons leven te regeren, wordt deze God-mens veroordeeld volgens menselijke wetten, uit angst voor bedreiging van leventje van mensen die voor zichzelf het goed geregeld hebben?

Waar de mensheid telkens faalde, nog steeds telkens faalt, klinkt vandaag weer die stem : zie de mens! De Mens die op het eerste gezicht ook lijkt te falen, te verliezen, het zelf ook zei : Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven zal verliezen, zal het behouden tot het eeuwige leven. De Mens die Gods wil op aarde heeft gedaan, maar de mensen konden daar niet mee leven. De Mens die in de wereld is gekomen om ons God te verklaren, vol genade en waarheid. Toen wilden ze Hem niet, niet bij geboorte en niet bij dood, en nu?

Dankzij Geest die Jezus belooft (Joh. 14:26) Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb, kunnen wij nu anders reageren. Hoe gaan wij om met de Mens die ons God verklaart? Mensen in wie God zichtbaar wordt? Hoe zijn wij in alle gebrokenheid beelddrager van God? Vertegenwoordigen wij Gods macht, kan God door ons heen zijn wil op aarde laten geschieden? Herinneren wij anderen door onze manier van leven aan God als Schepper, Koning van ons leven?

Wordt het er beter op als we dictators en leiders wegsturen? Worden we gelukkiger als we uit haat onze liefde verloochenen, het leven liefhebben, willen behouden ten koste van alles, maar daarbij onszelf verliezen?

Daarom : zie de Mens, die ons God verklaart, zie uw Koning, die jouw leven wil regeren! Laat je leven los om niet als Pilatus en de joden het leven te behouden, maar uiteindelijk toch te verliezen. Focus je op de Mens die zijn leven gaf waardoor wij herschapen kunnen worden naar Gods beeld. Focus je op de Koning die stierf waardoor het nieuwe testament open ging, wij koningskinderen zijn. Zie de Mens, uw Koning en leer Christus’ lijden te begrijpen, te betrachten, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wou lijden…

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter 

 
contactgegevens:
Rijssenseweg 11

7468 AA Enter
0547-381384