Afgelopen weken hebben we de sceptische student Nathanaël, insider Nicodemus, outsider de Samaritaanse vrouw, de zussen Maria en Martha en moeder Maria ontmoet in gesprek met Jezus. Zondagmorgen, op de reünie, blikken ze nog eens kort terug met ons… Ze vertellen wat ze van Jezus hebben geleerd bij de belangrijke levensvragen die ze hadden.

Hieronder nog even de vragen die worden besproken:
De sceptische student Nathanaël : waar moeten we zoeken naar antwoorden op de grote vragen in het leven?

De outsider de Samaritaanse vrouw én de insider Nicodemus : wat is er mis met de wereld zoals die nu is?

De huilende zussen Maria en Martha : wie is die persoon die centraal staat in christendom en die alles weer goed zou kunnen maken?

Moeder Maria als bruiloftsgast : hoe kunnen de dingen in de wereld hersteld worden, hoe is Jezus te werk gegaan?

Weet je van harte welkom en stel onze reünisten niet teleur. Ik heb gezegd dat de kerk meestal goed gevuld is…

De kinderen zijn van harte welkom. De allerkleinsten in de crèche in de kelder van Ons Centrum, de kinderen van groep 1-8 bij bij de kindernevendienst. Samen op weg naar Pasen met het Paasproject. De kindernevendienst heeft deze zondag als thema: “Ik geef je te eten”

We willen allemaal iets te eten of te drinken meenemen, zodat we dit kunnen geven aan mensen die het niet zo breed hebben.

Zondagmorgen en zondagavond kunnen de spullen voor in de kerk ingeleverd worden! Daar staat iemand om de spullen in ontvangst te nemen.

In principe is alles welkom, zolang het niet gekoeld bewaard hoeft te worden. Basisartikelen zijn natuurlijk altijd goed, maar we zouden het ook erg leuk vinden als we de mensen eens iets extra’s kunnen geven zoals snoep, chips, doucheartikelen, pakjes drinken, schoolkoekjes voor de kids enz.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter