Dominee op de vlucht voor God, op eigen verzoek in zee gejonast – vooruitblik zondagmorgen

Heb jij wel eens iets niet gedaan, wat je wel gevraagd was? Waarom deed je het niet? Heb jij wel eens Gods stem gehoord? Zo ja, wat heb je daarmee gedaan? Zo nee, zou je dat wel eens willen? Een stem uit de hemel…van God, die zegt wat je moet doen…

Zondagmorgen maken we kennis met ‘dominee Jona’, een profeet van God in Israël. Jona is een profeet, iemand die besloten heeft om altijd naar God te luisteren, te doen wat God van hem vraagt. Een profeet is een soort dominee, zeker geen half-half christen, die wel in ‘iets’ gelooft. Jona is iemand die er helemaal voor gaat! God u roept mij, ik ga u dienen, ik ga u helpen om het volk Israël dicht bij u te houden, te leren Gods wil te doen… Tegen het volk Israël was zijn boodschap : als je God niet gehoorzaamt, dan komen de vijanden… Jona kende God dus ook heel goed, had een intieme relatie met God, leefde heel dicht bij God. Jona was dus ook iemand waar God rechtstreeks tegen sprak. Maar dan krijgt Jona een andere taakomschrijving en daar is hij het niet mee eens. En hij besluit te vluchten, weg bij God vandaan. Maar wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En dan zakt Jona alleen maar dieper in de problemen. We lezen zondagmorgen met elkaar Jona 1.

Het Bijbelboek Jona over de profeet Jona is een kort, krachtig, maar ook bizar (en soms hilarisch) verhaal. De komende vier weken lezen we het met elkaar, parallel aan het Adventsproject van de Kindernevendienst. Elke zondag steekt een kind een Adventskaars aan, er schijnt een filmpje vertoond te worden en we zingen het projectlied. Alle kinderen zijn de komende vier weken meer dan van harte welkom in de kerk én de kindernevendienst. Voor de allerkleinsten is er crèche in de kelder van Ons Centrum.

Iedereen is van harte welkom om 9.30u in de Gereformeerde Kerk van Enter! Ook na de morgendienst als de kampfilm van Jodai wordt vertoond in Ons Centrum.
Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Gereformeerde Kerk Enter